December s reprodukčnou medicínou
9.12. a 16.12.2021
vždy od 19:30

Michal Vlašín

Michal Vlašín DVM PhD Dipl.ECVS, MRCVS

Michal ukončil Veterinárnu a farmaceutickú univerzitu v Brne v roku 1992. Na svojej alma mater však pôsobil prerušovane ešte do roku 2011 ako asistent, odborný asistent, docent, zástupca prednostu a následne ako prednosta Kliniky chorôb psov a mačiek a vedúci Oddelenia experimentálnej medicíny. Počas svojho pôsobenia na VFU Brno získaval skúsenosti na mnohých prestížnych zahraničných inštitúciách- na univerzite v Utrechte (NL) strávil jeden mesiac, jeden semester pôsobil ako šéfchirurg na univerzite v Ljublane (SLO), rok strávil ako „visiting scientist“ na Mayo Clinic Rochester v Minnesote (USA). PhD štúdium absolvoval v rokoch 1998 - 2002 na McMaster University v Hamiltone (Ontario, Kanada). V roku 2014 oficiálne ukončil rezidentúru alternatívneho programu európskej chirurgickej veterinárnej špecializácie (ECVS) ma univerzite vo Viedni. Z akademickej pôdy sa neskôr presunul do privátnej praxe pôsobením na pozícii špecialistu v odbore chirurgie a ortopédie na veterinárnej klinike Jaggy v Prahe a v Brne, neskôr Queen´s Veterinary School Hospital pri Cambridge University (UK). Od októbra 2018 do dnešného dňa pôsobí na Vale Referrals vo Veľkej Británii.

Michal prijíma pacientov zo všetkých oblastí chirurgie mäkkých tkanív a ortopédie. Prednáša na národnej a medzinárodnej úrovni, publikuje vo viacerých klinických a vedeckých žurnáloch. Žije v Berkeley a miluje turistiku, futbal, golf a ľadový hokej.