December s reprodukčnou medicínou
9.12. a 16.12.2021
vždy od 19:30

Často kladené otázky

Neviem nájsť odkaz na pripojenie

Odkaz na pripojenie bol odoslaný na email, ktorý používate pre svoje konto SAVLMZ, resp. ste ho použili pri nákupe v e-shope. Skontrolujte si preto priečinok SPAM vo Vašej emailovej schránke. Ak ste aj napriek tomu odkaz nenašli a na webinár ste sa registrovali, kontaktujte nás na info@savlmz.sk.

Webinár mi nejde spustiť

  1. Skontrolujte, či sa prihlasujete so správnym odkazom (vždy si skontrolujte deň v zátvorke v názve webinára)
  2. Skontrolujte si Vaše pripojenie. Pre zlepšenie prenosu si zatvorte všetky aplikácie a programy bežiace na pozadí
  3. Skontrolujte či používate podporovaný a aktualizovaný prehliadač - Chrome , Firefox, Safari alebo Microsoft Edge (na mobilnom telefóne iOS / Android a ich predvolený prehliadač)

Webinár nejde načítať (tmavá obrazovka)

  1. Skontrolujte si internetové pripojenie a vypnite si aplikácie a programy bežiace na pozadí
  2. Znovu načítajte stránku
  3. Vráťte sa do svoje emailovej schránky a opať sa prihláste kliknutím na odkaz
  4. Ak sa Vám stále nedarí webinár spustiť, kontaktujte nás na info@savlmz.sk

Nestihnem sa webináru zúčastniť

Ak sa Vám nepodarí zúčastniť sa webináru, jeho záznam nájdete v sekcii „Moje videoprednášky“ po prihlásení na web SAVLMZ. Záznam bude dostupný do 24 hodín a prístup k nemu budete mať 12 mesiacov.