December s reprodukčnou medicínou
9.12. a 16.12.2021
vždy od 19:30

Alexandra Trbolová

Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

Absolventka UVL v Košiciach v roku 1987.

Po ukončení štúdia doteraz pracovje na UVLF v Košiciach na klinike malých zvierat, sedem rokov som bola prednostkou Kliniky malých zvierat; od marca 2019 zastáva funkciu prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou na UVLF v Košiciach.

Profesorka Trbolová sa špecializujem na veterinárnu oftalmológiu od roku 1993. Absolvovala študijný pobyt v USA na Floride na Veterinárnej univerzite v Gainessville. Jej učiteľmi boli prof. K.N. Gelatt a prof. D. Brooks. Ďalšie vedomosti získala na študijných pobytoch v Nemecku na Veterinárnej univerzite v Giessene a Mníchove (prof. Neumann a prof. Kostlin) a na Univerzite veterinárskeho lekárstva vo Viedni (prof. B.Nell). Prof. Trbolová sa v rokoch 2012 až 2015 aktívne zúčastňovala na intenzívnom školení špecialistov veterinárnej oftalmológie, ktoré sa uskutočnilo pod vedením diplomatov ACVO a ECVO (R. Ofri, T. Zemlic, N. Hakansson, D.J. Maggs). Každý rok sa aktívne zúčastňuje konferencií organizovaných ECVO a ESVO. Je aktívnou členkou ESVO.

Profesorka Trbolová prednáša na konferenciách organizovaných Svetovou asociáciou veterinárnych lekárov  malých zvierat (WSAVA) v Bulharsku, Poľsku, Českej republike, Srbsku a Iráne. Okrem iného prednáša aj pre Slovenskú asociáciu veterinárnych lekárov malých zvierat, Českú asociáciu veterinárnych lekárov malých zvierat, Komoru veterinárov Poľskej, Slovenskej a Českej republiky. Je hosťujúcou lektorkou na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne.

Vedecko-výskumné projekty profesorky Trbolovej získali niekoľko grantov zameraných na moderné metódy liečby akútnych, chronických ochorení očí u psov, mačiek a koní. Jej výskumy sú zamerané na dedičné očné choroby a ich diagnostiku, inovatívne metódy pri terapii očných ochorení s použitím modrených operačných postupov a materiálov.

V roku 2015 založila Východoeurópsku spoločnosť veterinárnych oftalmológov (EESVO) na Slovensku. Do roku 2019 bola jej prezidentkou EESVO. Hlavnými cieľmi združenia (v spolupráci s Dipl. ECVO a ACVO) je podpora vzdelávania veterinárnych lekárov v špecializácii veterinárna oftalmológia. V roku 2018 ako prezidentka EESVO zorganizovala spolu s ESVO stretnutie v Prahe. Od septembra 2019 je členkou predstavenstva ISVO.