December s reprodukčnou medicínou
9.12. a 16.12.2021
vždy od 19:30

Katarína Hazuchová

MVDr. Katarína Hazuchová PhD., DECVIM-CA

Katarína absolvovala štúdium veterinárneho lekárstva na VFU v Brne, kde promovala v roko 2010. Po ukončení štúdia nastúpila na internship na klinike malých zvierat Justus-Liebig-Universität Giessen v Nemecku. Tu absolvovala aj rezidentúru v internej medicíne malých zvierat a v roku 2017 získala titul Diplomate of European College of Veterinary Internal Medicine – Companion Animals. Po skončení rezidentúry nastúpila v roku 2016 na postgraduálne štúdium na Royal Veterinary College (RVC) v Londýne, kde sa venovala výskumu genetiky u mačiek s cukrovkou a taktiež klinickému výskumu ako členka tímu Diabetic Remission Clinic na RVC. V roku 2020 úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu s názvom „Identification of susceptibility genes for feline diabetes mellitus“ a získala titul PhD. V rámci postgraduálneho štúdia získala grant na výskum genetickej predispozície na vznik cukrovky u burmských mačiek; výsledky tohto výskumu práve pripravuje na publikáciu.

Od roku 2020 je Katarína opäť členkou tímu univerzitnej kliniky malých zvierat v Giessene, kde sa ako spoluvedúca oddelenia internej medicíny popri práci na klinike, výuke rezidentov, doktorandov a študentov venuje výskumu cukrovky u mačiek a psov a výskumu hypertyreózy u mačiek. Katarína je autorkou viacerých vedeckých a náučných publikácií a popri prednáškovej činnosti na univerzite sa venuje aj prednáškam pre praktických veterinárov.