December s reprodukčnou medicínou
9.12. a 16.12.2021
vždy od 19:30

Bruno Peirone

Dr. Prof. Bruno Peirone

Pozície

 • Profesor ortopédie, Fakulta veterinárnej medicíny, Turínska univerzita
 • Direktor postgraduálneho vzdelávania chirurgie malých zvierat
 • Direktor klinického oddelenia fakulty veterinárnej medicíny, Turínska univerzita

Tituly: Ph.D. vo veterinárnych vedách

Hlavné oblasti záujmu

 • Terapia fraktúr (techniky ORIF, ESF, CESF, MIPO)
 • Korekcia deformít končatín psov pomocou CEF a ORIF
 • Chirurgia kĺbov, totálna náhrada bedrového kĺbu

Publikácie

 • Autor 52 článkov publikovaných v medzinárodných a talianskych časopisoch
 • Autor 62 abstraktov prezentovaných na medzinárodných a národných kongresoch

Vedecké spoločnosti

SCIVAC (Talianska spoločnosť veterinárov spoločenských zvierat)

 • Od roku 2008 člen rady riaditeľov
 • Od roku 2006 direktor programu kontinuálneho vzdelávania v ortopédii a traumatológii

ESVOT

 • 2012-2018 pokladník
 • Od 2019 Viceprezident

AOVET

 • 2006-2010 predseda vzdelávacieho výboru
 • 2006-2018 člen medzinárodnej rady
 • 2010-2018 predseda pre európsky región
 • 2019 predseda AOVET kurzu v Davose