December s reprodukčnou medicínou
9.12. a 16.12.2021
vždy od 19:30

Tatiana Weissová

MVDr. Tatiana Weissová, PhD.

Pani doktorka ukončila štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 1985. Po mnohých zahraničných stážach pôsobí od roku 1997 ako pedagogicko-vedecký pracovník na I. Internej klinike. Vždy inklinovala k internej medicíne so špecializáciou na felínnu medicínu. Je milovníčkou mačiek už od detstva a za výhodu považuje možnosť s nimi denne pracovať a pomáhať im. V súčasnosti pôsobí ako vedúca oddelenia vnútorných chorôb a má na starosti internistický tím na Univerzitnej veterinárnej nemocnici.