December s reprodukčnou medicínou
9.12. a 16.12.2021
vždy od 19:30

Enrico Stefanizzi

MVDr. Enrico Stefanizzi 

Momentálne pôsobí ako reprodukčný lekár vo svojej špecializovanej ambulancii Reprodoctor s vlastnou medzinárodnou spermobankou v Trnave a na Univerzite Veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Na univerzite sa okrem klinickej činnosti aktívne podieľa na výuke študentov, je doktorandom veterinárnej gynekológie a pôrodníctva a spoluzakladateľ medzinárodnej spermobanky pod záštitou Reprodoctor.

Od roku 2016 je aktívnym členom prezídia SAVLMZ a momentálne 2.Viceprezident SAVLMZ (Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat). Aktívne sa podieľa na organizácií kongresov a vzdelávania pre slovenských veterinárnych lekárov.

Od ukončenia štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa venuje odberu, spracovaniu, chladeniu a mrazeniu semena a posielaniu biologického materiálu celosvetovo s množstvom zahraničných vrhov. Jeho hlavnou špecializáciou je TCI- transcervikálna inseminácia. Praktické skúsenosti získal na zahraničných stážach na najlepších reprodukčných klinikách v Nemecku a Veľkej Británii.

Publikuje odborné články v domácich a zahraničných veterinárnych/chovateľských časopisoch. Organizuje prednášky pre chovateľské kluby so zameraním na veterinárnu gynekológiu, andrológiu, neonatológiu a asistovanú reprodukciu.

Vzdelanie a príprava

2007–2013
Doktor veterinárskeho lekárstva, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice

2010–2011
Universitá degli Studi di Perugia- Dipartimento di Medicina Veterinaria

2011
Ospedale Veterinario Universitario didattico, Taliansko

2012
Veterinary clinic for small animals Connecticut, USA

2013-2021
Zvieracia Klinika Pašek, reprodukčný lekár

2014
Tierarzt praxis für Kleintiere Blendivet, Hundesamenbank Blendivet, Nemecko

2015-súčasnosť
členom EVSSAR ( European Veterinary Society For Small Animal Reproduction)

2016-súčasnosť
člen SAVLMZ, Viceprezident SAVLMZ

2017
Veterinary Reproduction Service, Cambridge, UK

2017
Minitube, Nemecko

2017-súčasnosť
Doktorand Veterinárnej gynekológie a pôrodníctva na Univerzite Veterinárskeho lekárstva a Farmácie v Košiciach

2021
otvorenie vlastnej špecializovanej ambulancie so spermobankou Reprodoctor v Trnave a samostatnej spermobanky v Košiciach na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie