December s reprodukčnou medicínou
9.12. a 16.12.2021
vždy od 19:30

Eva Burešová

MVDr. Eva Burešová DECVIM-CA candidate

Eva je absolventkou Fakulty veterinárního lékařství na VFU Brno z roku 2013. Po dokončení studia nejprve absolvovala roční internship na pařížské univerzitě Ecole nationale vétérinaire d’Alfort ve Francii a poté roční internship na Oregon State University v USA. V roce 2015 byla přijata na tříletý program specializace na interní medicínu malých zvířat na Ghentské univerzitě v Belgii. Během těchto let se také věnovala klinickému výzkumu funkce ledvin u koček s hypertyreózou léčených radiaktivním jódem, a to především měřením glomerularní filtrace, kreatininu a SDMA před a po léčbě. Tento výzkum byl prezentován na mezinárodních kongresech - ECVIM-CA Congress na Maltě v roce 2017 a v Rotterdamu v roce 2018 a byl publikován v Journal of Veterinary Internal Medicine v roce 2019. Po dokončení rezidentury v Ghentu se Eva přestěhovala do Anglie a pracuje jako internista v renomovaném referenčním centru pro malá zvířata Davies Veterinary Specialists a připravuje se na zkoušku k získaní diplomu evropského specialisty v interní medicíně malých zvířat (ECVIM).