December s reprodukčnou medicínou
9.12. a 16.12.2021
vždy od 19:30

Kontakt

Virtuálne vzdelávanie SAVLMZ 2021

Kontakt na hlavného organizátora:

účastníci webinárov: info@savlmz.sk

sponzori: viceprezident1@savlmz.sk
MVDr. Róbert Maňko – viceprezident:  + 421 905 511 971

SAVLMZ
Jadrová 11
821 02 Bratislava
IČO: 31305962
DIČ: 2021378128
IČ DPH: SK2021378128